MARSHALL spol. s r.o.

International transport & logistic

Spoločnosť MARSHALL bola založená v roku 1992 zakladateľom Petrom Maruškom, ako fyzická osoba MARSHALL -Peter Maruška a dňa 30.09.1998 sa transformovala na spoločnosť MARSHALL, spol. s r.o. Od začiatku svojej pôsobnosti na trhu bol hlavným predmetom podnikania preprava tovaru. Spoločnosť začínala s jedným dodávkovým vozidlom Fiat Ducato, ktoré bolo neskôr vymenené za Iveco Turbodaily. V decembri roku 1997 sme zakúpili prvé nové vozidlo Mercedes Benz Vario 814Dm a náš vozový park sa postupne rozrastal. Do roku 2004 sme sa zaoberali len dopravou do 7,5 tony a v máji 2004 sme zakúpili prvé dve súpravy ťahač+náves. Aj v tejto hmotnostnej kategórii sme zostali pri značke Mercedes Benz. Náš vozový park postupne pozvoľna narastal až do marca 2013, kedy dosiahol 20 vozidiel. V marci 2013 sme s naším najvýznamnejším obchodným partnerom GEFCO SLOVAKIA s.r.o. podpísali zmluvu o riadenej flotile a náš vozový park narástol o ďalších 10 vozidiel značky MAN. V roku 2014 sa riadená flotila rozšírila o ďalších 5 vozidiel.

 

Spoločnosť Marshall, spol. s r.o. sa špecializuje na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, prevažne automobilového priemyslu, preto väčšinu nášho vozového parku tvoria veľkoobjemové vozidlá MEGA s vnútornou výškou 3m a vozidlá SEMIMEGA s vnútornou výškou 2,85m. Od roku 2013 sa zaoberáme aj prepravami plechových zvitkov  s návesmi mega-coilmulde. Vozový park je tvorený výlučne vozidlami emisnej normy EURO 5, EEV a EURO 6. Viac ako polovica návesov má certifikát DIN EN 12642 Code XL. Vozidlá sú vybavené navigačnými a monitorovacími systémami, mobilnou komunikáciou s roamingom, ochrannými pracovnými prostriedkami potrebnými na kvalitné a bezpečné vykonanie prepravy.

 

Naša spoločnosť má CMR poistenie platné v celej EU.

Napísali o nás

MARSHALL spol. s r.o.

Spoločnosť MARSHALL, spol. s r.o. sa špecializuje na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu. Väčšinu nášho vozového parku tvoria veľkoobjemové vozidlá MEGA s vnútornou výškou 3m a vozidlá SEMIMEGA s vnútornou výškou 2,85m. Zaoberáme aj prepravami plechových zvitkov  s návesmi mega-coilmulde.

Kontakt

MARSHALL, spol. s r. o.
Dlhá Lúka 1771
968 01 Nová Baňa
IČO: 36 032 611
DIČ: 2020065663
IČ DPH: SK 2020065663
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Č. účtu: 0 411 046 476 / 0900
IBAN: SK35 0900 0000 0004 1104 6476
BIC: GIBASKBX

Copyright © 2017 MARSHALL, spol. s r.o.. All Rights Reserved. Designed By FirstPoint

Search