Medzinárodná a vnútroštátna kamiónová doprava

Realizujeme služby prepravy pre medzinárodnú i vnútroštátnu kamiónovú dopravu plachtovými návesmi. Kamiónová doprava je realizovaná formou kompletných zásielok, dokládkou alebo zbernou službou. Náš vozový park spĺňa najprísnejšie ekologické normy Európskej únie EURO 5, EEV a Euro 6. Prepravujeme hlavne do krajín západnej Európy ako Nemecko, Benelux, Francúzsko, Rakúsko.

Samozrejmosťou je poistenie prepravovaného nákladu v zmysle Dohovoru CMR. Taktiež máme nepretržité spojenie s vodičmi a pohybe prepravovaného nákladu - vozidlá sú vybavené ochrannými pracovnými prostriedkami, navigačnými a monitorovacími systémami s možnosťou zákazníckeho sledovania a mobilnou komunikáciou s roamingom, potrebnými na kvalitné a bezpečné vykonanie prepravy.

V prípade záujmu o naše služby, alebo pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás prosím telefonicky, faxom, alebo e-mailom.

Skladovanie

Disponujeme vlastnými skladovými priestormi, prostredníctvom ktorých dokážeme zabezpečiť skladovanie ľubovoľného množstva tovaru.

Pneuservis

Prevádzkyschopnosť vozidla u dopravcu je na prvom mieste, preto kvalitný pneuservis je na jednom z prvých miest. Vykonávame odbornú výmenu kolies (pneumatík, diskov, duší , ventilov) vrátane vyváženia, hustenia a ekologickej likvidácie ojazdených pneumatík. Štandardnou súčasťou služby je demontáž, montáž a vyváženie kolies.

Logistika a poradenstvo

Súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti logistiky - zabezpečíme tok tovaru alebo iných druhov zásob od dodávateľa k odberateľovi (zákazníkovi) aj s kompletných informačným servisom v písomnej i ústnej forme. Správnou logistikou sa zabezpečí, aby bol správny tovar v správnom čase, v správnom množstve, v správnej kvalite na správnom mieste a so správnymi nákladmi.

Mobilný servis

Skladové hospodárstvo je zamerané na údržbu a opravu našich vozidiel, máme vlastný sklad náhradných dielov, pneumatík, olejov a mazív. Okamžitá dostupnosť náhradných dielov a náplní vozidiel nám umožňuje operatívne riadiť údržbársku či opravárenskú činnosť a nepredvídateľné situácie, ktoré môžu nastať v prípade poruchy vozidla.

Naša spoločnosť plánuje v budúcich rokoch rozvíjať mobilný servis, ktorý bude zameraný aj na zákazníka.

MARSHALL spol. s r.o.

Spoločnosť MARSHALL, spol. s r.o. sa špecializuje na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu. Väčšinu nášho vozového parku tvoria veľkoobjemové vozidlá MEGA s vnútornou výškou 3m a vozidlá SEMIMEGA s vnútornou výškou 2,85m. Zaoberáme aj prepravami plechových zvitkov  s návesmi mega-coilmulde.

Kontakt

MARSHALL, spol. s r. o.
Dlhá Lúka 1771
968 01 Nová Baňa
IČO: 36 032 611
DIČ: 2020065663
IČ DPH: SK 2020065663
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Č. účtu: 0 411 046 476 / 0900
IBAN: SK35 0900 0000 0004 1104 6476
BIC: GIBASKBX

Copyright © 2017 MARSHALL, spol. s r.o.. All Rights Reserved. Designed By FirstPoint

Search